Koronavirová právní pomoc

V reakci na šíření koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19 přijímá Vláda České republiky a jednotlivá ministerstva řadu mimořádných opatření a legislativních změn, a to prakticky ze dne na den. V návaznosti na tato opatření, která podstatně zasahují do běžného osobního, rodinného, ale i podnikatelského života v celé zemi, nabízí veřejná správa i některé soukromoprávní subjekty řadu náhrad, úlev a dalších kompenzačních nástrojů.

Na těchto stránkách přicházíme s průběžně aktualizovaným přehledem opatření, úlev i náhrad. Rádi vám pomůžeme s orientací v nastalé krizové situaci, vysvětlením přijatých opatření a jejich správným provedením, stejně tak i s následným uplatněním kompenzačních nároků vůči příslušným orgánům veřejné správy.

Vyberte oblast, která Vás zajímá: