Informace a články související s kauzou neoprávněně účtovaných úvěrových poplatků.

Iniciativa Poplatkyzpet.cz měla dva hlavní cíle, a sice zrušení poplatku za správu úvěrového účtu a následné vrácení již zaplacených poplatků zpět spotřebitelům. První cíl se nám splnit podařilo, druhý bohužel nikoliv. I když nás velice mrzí, že se Ústavní soud v "poplatkových sporech" spotřebitelů nezastal, jsme rádi, že naše snaha vedla alespoň k tomu, že většina bank tyto poplatky spotřebitelům účtovat přestala. Více o účtech bez poplatků se dočtete například ZDE. 

Rozhovor s JUDr. Petrem Tomanem z března 2014

Týdeník Ekonom publikoval rozsáhlý článek včetně rozhovoru s JUDr. Tomanem o kauze neoprávněně účtovaných bankovních poplatků. Celý článek si můžete přečíst ZDE. 

Ústavní soud rozhodl ve věci neoprávněně účtovaných bankovních poplatků

Ústavní soud dnes vyhlásil nález ve věci klientky České spořitelny, a.s., která se domáhala vrácení úvěrových poplatků. Ústavní soud zamítl ústavní stížnost klientky. Více se dozvíte ZDE.

Informace o probíhajících soudních řízeních

Informace o jednáních, která proběhla dne 9. října 2013 u Obvodního soudu pro Prahu 4 si můžete přečíst v dopise klientům, který je dostupný ZDE.

Vzorová procesní podání

S ohledem na množící se dotazy klientů a na množství různých tvrzení týkajících se problematiky úvěrových poplatků objevujících se v médiích, uveřejňujeme procesní podání, ve kterém se v zastoupení našich klientů vypořádáváme s hlavními argumenty pro a proti oprávněnosti inkasování úvěrových poplatků českými bankami. Vzorovou repliku žalobce (našeho klienta) na vyjádření České spořitelny, a.s. si můžete přečíst ZDE.

Problematika plných mocí

Některé soudy v některých řízeních vyzvaly naše klienty k doložení nových plných mocí, neboť dle právního názoru soudu plné moci založené ve spise nejsou formálně řádnými plnými mocmi. S tímto právním názorem se neztotožňujeme.
Vyjádření JUDr. Petra Tomana k této otázce si můžete přečíst ZDE.

Městský soud v Praze nakonec potvrdil správnost námi sepsaných plných mocí. Více se dozvíte ZDE. 

Srpnový rozhovor s Petrem Tomanem o aktuálním vývoji kauzy

Rozhovor JUDr. Petra Tomana k aktuálnímu vývoji poplatkové kauzy pro server aktuálně.cz nazvaný "Ve sporu o poplatek se banky chovají trapně, říká Toman" si můžete přečíst ZDE.

První rozhodnutí Finančního arbitra ve věci úvěrových poplatků

Finanční arbitr rozhodl dne 29. dubna 2013 ve prospěch klienta Komerční banky, a.s., který po své bance žádal vrácení poplatku za spravování spotřebitelského úvěru. Finanční arbitr dospěl k závěru, že tento poplatek je neplatný, neboť je neurčitý (není možné určit jeho obsah), nepřiměřený (povinnosti klienta hradit poplatek neodpovídá žádná povinnost banky) a v rozporu s dobrými mravy. Rozhodnutí Finančního arbitra včetně odůvodnění si můžete přečíst ZDE.

Průlomové rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5

Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl spor o oprávněnosti účtování úvěrových poplatků mezi Hypoteční bankou, a.s. a jejím klientem panem Michalem Novákem. Naše advokátní kancelář zastupovala Občanské sdružení spotřebitelů TEST, které do řízení vstoupilo jako vedlejší účastník a poskytlo soudu podrobnou právní analýzu neplatnosti ujednání o úvěrových poplatcích.

Soud z velké části potvrdil správnost právního názoru na úvěrové poplatky, který zastává naše advokátní kancelář. Dle soudu byl sazebník banky v době uzavření úvěrové smlouvy neurčitý a nejasný - nebylo z něho totiž možné zjistit, co se pod poplatkem skrývá. A i když banka na podzim 2012 sazebník pod mediálním tlakem doplnila o popis činností, které v rámci "vedení a správy úvěru" vykonává, šlo o činnosti, které spotřebiteli nic nepřináší, neboť tvoří vnitřní náklady banky (a banka by je měla zahrnout jinam, např. do úroku).

Soud při svém rozhodování zohlednil charakter spotřebitelské smlouvy a potřebu ochrany spotřebitele, který je v daném vztahu slabší stranou. Mimo jiné uvedl, že banka mohla výši poplatku kdykoliv změnit a spotřebitel by tuto změnu musel přijmout; pokud by ji nepřijal, mohla by banka smlouvu vypovědět a požadovat splacení úvěru. Ujednání o poplatku proto představovalo značnou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran k újmě spotřebitele.

O tomto případu si můžete přečíst mimo jiné v následujících článcích: iHNed - Soud vydal průlomový rozsudek: Banka musí vrátit poplatky za vedení úvěru,Novinky.cz - Průlomový verdikt: Banka musí klientovi vrátit poplatky za vedení úvěru, E15.cz - Průlomový rozsudek. Banka musí klientovi vrátit úvěrové poplatky, iDnes.cz - Klient vyhrál první soud o poplatky za úvěrový účet. Banka je musí vrátit, aktuálně.cz - Průlom: Banka musí vrátit poplatky, rozhodl první soud, Lidovky.cz - Průlomový verdikt: Hypoteční banka musí vrátit klientovi poplatky. Komentáře k rozsudku naleznete také v tiskových zprávách služby Poplatkyzpět.cz: Úvěrové poplatky jsou nezákonné! Soud rozhodl ve prospěch klienta banky, a ta mu musí peníze vrátit. a Soud doručil bance rozsudek o neoprávněnosti účtování úvěrových poplatků.

Celé znění rozsudku si můžete přečíst ZDE.

Podmínky projektu Poplatkyzpět.cz a související dokumenty

Vzhledem k dotazům ohledně právních podmínek, za kterých je služba Poplatkyzpet.cz společností BSP Lawyer Partners a.s. poskytována uvádíme, že tyto podmínky jsou uvedeny v plné moci (dostupná zde) a v "podmínkách spolupráce" (ke stažení zde).V dokumentu "podmínky spolupráce" naleznete mimo jiné rozpracování jednotlivých podmínek obsažených v plné moci, které se staly předmětem kritiky v médiích (viz např. článek na lidovky.cz "Pozor na podepsání plné moci vymahačům, varuje advokát Láska" nebo článek na idnes.cz "Bývalí lovci televizních poplatků si vyšlápli na banky".). Časté dotazy klientů, kteří se obrátili na call centrum nebo klientské centrum projektu Poplatkyzpet.cz nebo přímo na naši kancelář pak jsou uvedeny zde. 

V souladu s dopisy zaslanými klientům projektu Poplatkyzpet.cz zastupovaným naší kanceláří uvádíme vzor plné moci udělené JUDr. Petru TomanoviSmlouvu o poskytnutí právních služeb udělenou klienty naší advokátní kanceláři a vzorovou výzvu k vydání bezdůvodného obohacení zaslanou jménem klientů bankám. Stejně tak si můžete přečíst dosavadní odpovědi pěti bank: České spořitelny, a.s. , Československé obchodní banky, a. s.Hypoteční banky, a.s.Komerční banky, a.s. a Raiffeisenbank, a.s..

Mediální výstupy v lednu a únoru 2013

Dne 6. února 2013 byl spuštěn projekt Poplatkyzpet.cz, kterému naše advokátní kancelář poskytuje právní služby. V souvislosti se zahájením tohoto projektu o nás napsal server E15.cz v článku s názvem "Útok na miliardy z bankovních poplatků se stupňuje" a server aktuálně.cz v článku "Klienti bank: Elitní právník začal boj za vaše poplatky". Týdeník Euro přinesl dne 11. února 2013 podrobnou reportáž o boji proti paušálům za vedení úvěrových účtů (tyto texty si můžete přečíst ZDE).

JUDr. Petr Toman byl ve středu 20. února 2013 hostem pořadu České televize Hyde Park, ve kterém odpovídal na otázky týkající se úvěrových poplatků. Na záznam tohoto pořadu se můžete podívat zZDE.

JUDr. Petr Toman napsal dne 22. 1. 2013 pro Českou pozici článek s názvem "Jak přimět banky, aby vracely neoprávněné úvěrové poplatky?", který si můžete přečíst ZDE.

Server Lidovky.cz publikoval dne 9. 1. 2013 článek s názvem "Do boje o zrušení poplatků za úvěr vytáhla vlivná advokátní kancelář", který si můžete přečíst ZDE.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se projektu Poplatkyzpět.cz Vás prosíme, abyste kontaktovali call centrum tohoto projektu na telefonním čísle 226 230 226 nebo prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.poplatkyzpet.cz. Pokud byste měli jakékoliv další dotazy týkající se úvěrových poplatků, můžete naši advokátní kancelář kontaktovat na poplatky@iustitia.cz.

Rádi vás provedeme
problematikou práva