Naše advokátní kancelář zastupovala Občanskou demokratickou stranu ve sporu o neplatnost voleb do zastupitelstva obce Hřensko.

Občanská demokratická strana (ODS) podala návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Hřensko, protože krátce před konáním voleb se k trvalému pobytu v této obci přihlásilo 67 osob starších 18 let, v důsledku čehož vrostl počet voličů v obci asi o třetinu. Přihlášení nových obyvatel k trvalému pobytu přitom umožnila osoba, která ve volbách do zastupitelstva též kandidovala.

Krajský soud v Ústí nad Labem však návrh ODS na vyslovení neplatnosti zamítl. Právní názor Krajského soudu v Ústí nad Labem však ODS považuje za protiústavní, formalistický a formálně pozitivistický. ODS proto podala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ústavní stížnost. Ústavní stížnosti pak Ústavní soud svým nálezem ze dne 4. května 2011 sp.zn. Pl. ÚS 59/10 vyhověl a rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušil. 

Více o rozhodnutí Ústavního soudu se dozvíte ZDE.

Články z medií si můžete přečíst ZDEZDE nebo ZDE.

Rádi vás provedeme
problematikou práva