Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytovala roku 2005 právní služby a zastoupení při obhajobě manažerů Komerční banky, a.s. v trestní kauze Baraka Alona o 8 miliard Kč.

V této kauze jsme dosáhli výrazného úspěchu, když obvinění manažeři Komerční banky, a.s. byli zproštěni obžaloby. 

Více o kauze se dočtete například ZDE, či ZDE.

DÁLE Z MÉDIÍ:

Exmanažeři Komerční banky vinní nejsou - Haló noviny 7. 12. 2005

Devět někdejších manažerů Komerční banky (KB), stíhaných kvůli osmimiliardovým ztrátám při obchodování s rakouskou firmou B.C.L. Trading Baraka Alona, si včera viditelně oddychli. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Michal Výtisk je totiž včera všechny zprostil obžaloby z porušování povinnosti při správě cizího majetku. Obviněným, které policie stíhala od května 2000, za to hrozily dva roky až osm let vězení.
Podle soudce je dokonce naprosto skandální, že policie muže vůbec stíhala, protože žalované skutky nejsou trestným činem. "Ne každé pochybení je trestním deliktem. A pokud už policie v hospodářských kauzách někoho obviní, musí mít pádné důkazy. V tomto případě by vůbec nebylo namístě potrestání," řekl Výtisk při zdůvodňování svého rozsudku. O co ale v případu šlo? Většina členů představenstva, mezi nimiž byl Petr Budínský, Karel Bednář Jar oslav Mareš, Tomáš Doležal Bořivoj Pražák, Pavel Ševčík, Lubomír Štěpáník, Ladislav Vinický a tehdejší generální ředitel KB Jan Kollert, byla obžalována za nestandardní poskytnutí úvěru rakouskému podnikateli izraelského původu Baraku Alonovi. Ten se stal klientem banky v roce 1996 s plánem údajných mezinárodních obchodů s obilím z Ruska. Banka mu otevřela takzvané dokumentární akreditivy, na jejichž základě pak poskytla klientovi peníze na určitý obchod výměnou za to, že zajistí zboží v odpovídající hodnotě. Alon postupně získal až 250 milionů dolarů, což je téměř osm miliard korun. Svůj závazek ovšem nedodržel - bance zboží nedodal a půjčku také nesplatil.

Žalobce nechal odpovědnost na soudci

Podle původních závěrů žalobce nebylo vůbec prokázáno, že by exmanažeři byli na Alona nějak napojeni a jednali protizákonně, šlo prý spíše o nepořádnost. Nadřízené zastupitelství ovšem kdysi na to mělo jiný názor a nařídilo, aby byli muži obžalováni. Soudce Výtisk se v této souvislosti včera podivil nad tím, že státní zástupce Pavel Suchánek nakonec toto rozhodnutí při závěrečné řeči nijak nepodpořil a nechal na úvaze soudce, zda obžalované uzná vinnými. "To je nestandardní postup. Dávalo by to logicky za pravdu obžalovaným v tom, že proces vznikl na politickou objednávku. Mým úkolem ale nebylo posuzovat, zda tomu tak bylo, ale zjistit trestněprávní odpovědnost," zmínil před novináři soudce. Ve svém rozsudku také uvedl, že banka by měla svůj nárok na náhradu škody požadovat spíše v občanskoprávním řízení. Nynější vedení Komerční banky totiž od obžalovaných chtělo peníze zpět.

Systém půjček byl prý v KB přísný

Exmanažeři včera ve svých závěrečných řečech vesměs soudu vysvětlovali, proč nemají být odsouzeni. "Akreditivy banky byly v souladu s předpisy a byly schváleny jak  představenstvem, tak dozorčí radou," řekl jeden z nich s tím, že vnitřní předpisy Komerční banky byly dokonce přísnější než v samotné České národní bance. (Soudce k tomu později podotkl, že systém řízení bankovních rizik vznikl v ČNB dokonce až v roce 2004!) Další z exmanažerů pak senátu překvapivě poděkoval:"Jsem rád, že se můžu konečně k obviněním vyjádřit u soudu." Již dříve ze soudního líčení vyplynulo, že zřejmě za transakce s Alonem může bývalá šéfka odboru financování banky Jiřina Kaplanová. Ta se momentálně u soudu ze své případné vinny zpovídá, stíhaná je ale v jiné kauze; samotný Alon je pak stíhán v Rakousku.Včerejší rozsudek pochválili i obhájci obžalovaných. "Celý ten proces byl zbytečný, protože už sdělení obvinění mělo formální chyby a celý ten proces nemusel být, kdyby orgány činné v trestním řízení postupovaly tak, jak jim zákon ukládá," podotkl k tomu například Kollertův obhájce Tomáš Sokol. Advokát bankéře Bořivoje Pražáka Stanislav Devátý pak verdikt a jeho výklad označil "za  vysoce kvalifikované rozhodnutí". Přesto rozsudek není zatím pravomocný: žalobce si totiž na případné odvolání nechal lhůtu na rozmyšlenou, obžalovaní se odvolání vzdali.

Exšéfové KB osvobozeni v kauze osmimiliardových obchodních ztrát - e-pravo.cz 6. 12. 2005

Bývalí šéfové Komerční banky (KB), stíhaní kvůli zhruba osmimiliardovému ztrátovému obchodování s rakouskou firmou B.C.L. Trading Baraka Alona, dnes vyslechli osvobozující verdikt. Obvodní soud pro Prahu 1 někdejší devítičlenné představenstvo po víc než pětiletém stíhání zprostil obžaloby z porušování povinnosti při správě cizího majetku. Banku zároveň odkázal s nárokem na náhradu škody na občanskoprávní řízení.

Žalované skutky nejsou trestným činem, prohlásil předseda senátu Michal Výtisk. Z jeho vyjádření zazněla kritika směrem k policii, na kterou je podle něj třeba apelovat v tom smyslu, že ne každé pochybení je trestním deliktem. A pokud už policie v hospodářských kauzách někoho obviní, musí mít podle něj pádné důkazy. V tomto případě vůbec nebylo na místě trestně stíhat ani postavit obžalované před soud, zdůraznil Výtisk.

Jeho odůvodnění osvobozujícího rozsudku ocenili zejména obhájci. "To zdůvodnění je takové, že v podstatě celý ten proces byl zbytečný. Že už sdělení obvinění mělo formální chyby a celý ten proces nemusel být, kdyby orgány činné v trestním řízení postupovaly tak, jak jim zákon ukládá," řekl novinářům Tomáš Sokol, obhájce někdejšího generálního ředitele KB Jana Kollerta. Za vysoce kvalifikované rozhodnutí, včetně výkladu, zase verdikt označil advokát bankéře Bořivoje Pražáka Stanislav Devátý.

Obžaloba vinila někdejší devítičlenné představenstvo KB z toho, že porušilo při  obchodování banky s B.C.L. v letech 1997 až 1999 povinnost opatrovat a spravovat cizí majetek, a KB tak prý utrpěla rekordní, zhruba osmimiliardovou ztrátu. Obviněným, které policie stíhala od května 2000, za to hrozily dva roky až osm let vězení.

Na samém počátku případu naznačovali, že jsou stíháni na politickou objednávku. Loni to vypadalo, že si bankéři budou moci oddechnout. Státní zástupce Pavel Suchánek totiž jejich stíhání zastavil s tím, že se neprokázalo, že byli na Alona napojeni a jednali protizákonně v úmyslu poškodit banku. Městské zastupitelství však rozhodnutí o zastavení stíhání zrušilo a správnost jeho postupu potvrdilo vrchní zastupitelství. Suchánek pak devět manažerů obžaloval. Při závěrečné řeči se ale neuměl rozhodnout, zda by senát měl obžalované uznat vinnými, či je osvobodit. "Nechávám to na úvaze soudu," řekl Suchánek v pondělí.

Od letošního února usedali na lavici obžalovaných Petr Budínský, Karel Bednář, Jaroslav Mareš, Tomáš Doležal, Bořivoj Pražák, Pavel Ševčík, Lubomír Štěpáník, Ladislav Vinický a tehdejší generální ředitel KB Jan Kollert.

"Od samého začátku jsem tvrdil, že se nejenom nestal trestný čin, ale hlavně, že celé obvinění bylo zcela absurdní. A jsem rád, že to nezávislý soud v demokratické republice potvrdil," řekl dnes Kollert ČTK. Stejně jako někdejší kolegové opakovaně obžalobu odmítl a prohlásil, že se v souvislosti s působením v KB nemá za co stydět. Obdobně hovořili i další obžalovaní, kteří poukázali i na to, jak je stíhání poškodilo v osobním i profesním životě.

Dnešní osvobozující verdikt není zatím pravomocný. Žalobce si totiž ohledně odvolání ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Pokud zprošťující verdikt nabude právní moci, nelze vyloučit, že několik let stíhaní bankéři budou kvůli kritice policie ze strany soudu žádat po státu náhradu škody, která jim mohla vzniknout nesprávným úředním postupem. Mohli by žádat například ušlý zisk.

Ke stažení

Z médií 395 kB

Rádi vás provedeme
problematikou práva