Naše advokátní kancelář byla pověřena hlavním městem Prahou výkonem zadavatelských činností podle ust. §151 ZVZ pro veřejnou zakázku "Dodávka elektřiny a zemního plynu pro veřejné osvětlení na území hlavního města Prahy na roky 2017 a 2018". 

 

Rádi vás provedeme
problematikou práva