JUDr. Petr Toman byl osloven, aby se vyjádřil do měsíčníku EPRAVO.CZ Digital na téma „Spis: věc veřejná“.  

JUDr. Petr Toman se tak vyjadřoval zejména k tomu jakým vzkazem veřejnosti a právnické obci je kompletní zveřejněni spisů v médiích, jak k takovému zveřejnění může dojít a zda je proti tomu účinná obrana.  

JUDr. Petr Toman: „Z pohledu obhájce považuji úniky informací z vyšetřovacích spisů (nejčastěji protokoly z výslechu svědků či odposlechy telefonních hovorů) za nezákonné i lidsky nepřijatelné. 
Nezákonné proto, že je jimi téměř vždy zasahováno do práva na ochranu osobních údajů i práva na ochranu osobnosti. Zákony porušují nejen ti, kteří tyto většinou citlivé údaje předávají sdělovacím prostředkům, ale i novináři, kteří je poté zveřejňují, schovávajíce se za zpravodajskou licenci. Ta však podle mého názoru nelze ve většině případů použít. 

A lidsky nepřijatelné proto, že jsou takovými úniky vždy dehonestováni naši klienti. O nich je vedeno trestní řízení a o jejich vině má být soudem teprve rozhodnuto. Ale právě o nich jsou od počátku trestního stíhání, mnohdy i dříve, zveřejňovány ty nejcitlivější informace. Co si budeme nalhávat: zveřejnění odposlechu telefonického hovoru je schopné zesměšnit každého z nás. V důsledku toho jsou ti, jichž se to týká, společensky a politicky znemožněni a odsouzeni jednou pro vždy. Tak intenzivně, že jsem se již mnohokrát ptal sám sebe, k čemu je ještě dobrý jejich následný trestní postih. Jejich společenské zostuzení je totiž většinou horší, než následně vyměřený trest. Na rozdíl od trestu, který bude jednou odpykán a zahlazen,  společenská dehonestace způsobená úniky z policejního spisu není nikdy zapomenuta a lze se k ní díky internetu vrátit i po desítkách let. A to nemluvím o těch, kteří nakonec nebudou před soud ani postaveni či budou obžaloby zproštěni. V jejich případě je škoda způsobená úniky informací z vyšetřovacího spisu neodstranitelná. 

Z těchto důvodů se mi obtížně věří, že by úniky způsobovali sami obhájci, jak jsou z toho celkem pravidelně osočováni. K čemu by jim to bylo? Vždyť je to proti zájmům jejich klientů, popř. klientů jejich kolegů obhájců. Pokud by se to prokázalo, měli by být Českou advokátní komorou kárně postiženi. Samozřejmě s jedinou výjimkou, že je zveřejnění důkazu pořízeného policií učiněno se souhlasem klienta a v jeho zájmu.“

JUDr. Petr Toman, LL.M. Profilový obrázek
JUDr. Petr Toman, LL.M.
advokát a společník

Rádi vás provedeme
problematikou práva