Dne 27. 9. 2021 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Dodatek č. 2 k Výzvě 2 programu COVID – Nepokryté náklady, kterým se navyšuje celková alokace určená na tuto Výzvu na 3 400 000 000 Kč.

Mohlo by vás zajímat