Upozorňujeme, že dne 13. 2. 2024 vyšel ve sbírce listin zbrusu nový zákon č. 30/2024 Sb. upravující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy tzv. povinné ručení, který v prosinci 2023 schválili poslanci a následně v lednu 2024 také senátoři.

Základní účinnost zákona je stanovena ke dni 1. 4. 2024 a jeho cílem je transponovat předpisy EU do právního řádu ČR a snaha o větší přehlednost právní úpravy.

S jakými novinkami se počítá?

Klíčovou změnou je rozšíření povinného ručení na více druhu vozidel prostřednictvím změny definice vozidla. Ta bude nově zahrnovat motorové vozidlo určené k pohybu po zemi, poháněné výhradně mechanickým pohonem, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, případně je vyšší než 14 km/h a zároveň jeho provozní hmotnost je vyšší než 25 kg, včetně přípojných vozidel. Provozem vozidla se pak pro účely pojištění odpovědnosti rozumí jakékoli jeho použití odpovídající jeho obvyklé funkci, a to bez ohledu na jeho vlastnosti a terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda vozidlo stojí nebo je v pohybu.

Explicitně je také uvedeno, že povinné ručení bude nově nutno platit za mopedy – tedy například elektronické koloběžky či segwaye – pokud budou překračovat rychlostní nebo hmotností limit uvedený výše. Povinné ručení se pak může nově týkat také například sněžných skútrů, roleb, motorových golfových vozítek, zahradních traktůrků, pracovních strojů nebo průmyslových zařízení schopných samostatného přemístění. Placení povinného ručení se naopak vyhneme u mopedu, jehož účelem je pomoc při šlapání, tedy například u elektrokol, a dále také u invalidních vozíků. Povinné ručení se dále logicky nebude vztahovat na vozidla, která nedostávají „SPZ“ a jsou provozována pouze v uzavřených nebo jinak veřejnosti nepřístupných prostorech nebo objektech či vozidla například účastnící se organizovaného motoristického závodu.

Povinnost zajistit povinné ručení se nově přenáší z vlastníka vozidla na jeho provozovatele, kterým se rozumí osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsaná jiná osoba. Občanský zákoník pak stanoví, že nelze-li provozovatele určit, platí, že jím je vlastník dopravního prostředku. Povinnost zajistit povinné ručení tedy bude v zásadě tedy dopadat na osobu, která má faktickou možnost dispozice s vozidlem.

Nově se počítá také s vyššími minimálními limity pojistného plnění při újmě na zdraví nebo vzniklé usmrcením na 50 mil. Kč na každého poškozeného. Při škodě na majetku je limit pojistného plnění nově stanoven na 50 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených.

Další diskutovanou novinkou je zrušení zelené karty a její nahrazení on-line evidencí pojištění při cestách po ČR s účinností od 1. 10. 2024. Policie si tedy existenci povinného ručení při případné silniční kontrole ověří sama. Pro cesty mimo ČR se nic nemění a provozovatel vozidla zelenou kartu bude muset mít u sebe jakožto doklad o pojištění.

Závěr

Nadepsané změny lze bezpochyby kvitovat, pozitivní je zejména ukotvení zvýšení minimálních limitů pojistného plnění, jelikož v omezeném množství docházelo k případům, kdy dosavadní limity nebyly dostatečné. S ohledem na nadepsané změny může nicméně i přes deklarované cíle zákona u spotřebitelů docházet k nejasnostem ohledně toho, které „vozítko“ musí být registrováno či pojištěno. Doporučujeme tedy vždy při koupi důsledně ověřit, zda existuje povinnost jej registrovat a mít „SPZ“, resp. povinnost sjednat povinné ručení.

Mohlo by vás zajímat