Počínaje dnem 14. 3. 2022 se zákaz pohybu a pobytu bez respirátoru vztahuje pouze na:

  • vnitřní prostory staveb, které slouží jako:
  1. zdravotnické zařízení, nebo
  2. zařízení sociálních služeb, kterými jsou například domovy pro seniory, týdenní stacionáře, domovy se zvláštním režimem apod.;
  • v prostředcích veřejné dopravy, ve vozidlech taxislužby a v uzavřené kabině lanové dráhy.

Výjimky z těchto pravidel zůstávají zachovány.