Nebezpečných řidičů na našich silnicích stále přibývá a Nejvyšší soud se rozhodl tento přetrvávající problém řešit. Navrhuje proto změnu trestního zákoníku. Nejvíce soudci hovoří o úpravě trestu zákazu činnosti.
Podle nové úpravy by soud mohl spolu s trestem zákazu řízení motorových vozidel stanovit podmínku, kterou musí řidič splnit pro opětovné získání řidičského oprávnění. Tou může být absolvování sociálního výcviku, převýchovy nebo psychologického poradenství. Bez jejího splnění by nebylo možné získat „řidičák“ nazpět. Při ukládání takové podmínky by soud samozřejmě musel přihlédnout k závažnosti trestného činu, který řidič svou jízdou zavinil.
S ohledem na vysoký počet dopravních nehod na našich silnicích bude změna v ukládání trestu bezpochyby vítána. 

Kateřina Kopková 

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Rádi vás provedeme
problematikou práva