Pro zaměstnance školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, kteří se dostanou do rizikového kontaktu s nakaženým nemocí COVID-19, platí od 3. 2. 2022 stejná pravidla umožňující v případě nutnosti výkon práce, jaká platí pro zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních službách. Tuto pracovní karanténu lze uplatnit jen ve výjimečných případech, kdy zaměstnavatel nebude schopen bez těchto zaměstnanců dál zajišťovat řádný chod zařízení. Tito zaměstnanci musí mimo jiné na pracovišti nosit nepřetržitě respirátor, stravovat se odděleně od ostatních či omezit svůj pohyb po pracovišti a kontakty s ostatními lidmi na nezbytné minimum.