Vláda dne 24. 4. 2020 schválila návrh Ministerstva financí na mimořádný vklad ve výši 4 mld. Kč do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) ke krytí závazků z poskytovaných záruk. Vklad byl schválen v souvislosti s novelou zákona o pojišťování a financování exportu se státní podporou a příslušným prováděcím usnesením vlády.  Maximální pojistná kapacita exportní pojišťovny, která může být využita k poskytování záruk za úvěry, činí celkem 142 mld. Kč. Ministerstvo financí v rámci boje proti dopadům koronaviru již navýšilo celkovou pojistnou kapacitu EGAPu novelou zákona o státním rozpočtu na 330 mld. Kč.

Záměrem programu COVID PLUS je podpora a udržení podnikání společností s 250 a více zaměstnanci. Opatření tak doplní pomoc Českomoravské záruční a rozvojové banky pro malé a střední podniky (záruky v programu COVID II a COVID III). Samotné garance nevyjednává přímo podnikatel či firma. Prostředníkem je banka, u které bude chtít společnost restrukturalizovat starý úvěr nebo bude potřebovat nový úvěr na provoz či investice. Banka proto ponese část rizika.

Žádost o vystavení záruky COVID PLUS lze online vyplnit ZDE.

Parametry programu „Záruka COVID plus“:

  • minimální počet 250 zaměstnanců.

  • firmy neměly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.

  • podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent.

  • převážná ekonomická činnost firmy nespočívá v ubytování a hazardu.

  • poskytnutá garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry.

  • maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019.

  • minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč.

  • EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.

Zároveň pojišťovna EGAP nadále poskytuje pomoc všem exportérům klasickými nástroji exportního úvěrového pojištění, přičemž zkrátila čekací dobu a žádosti o nové pojištění vyřizuje přednostně. O běžné exportní produkty EGAP mohou všichni exportéři nadále žádat online ZDE.

Vláda dne 29. 6. 2020 odsouhlasila, že firmy z odvětví dopravy a cestovního ruchu budou moci také využívat záruky v programu Covid Plus. Čerpání v tomto programu míří na společnosti s více než 250 zaměstnanci.

Stávající verze neumožňovala tyto státní záruky poskytnout i dopravcům či podnikatelům v cestovním ruchu, což jsou oblasti, které byly epidemií silně postiženy. Vláda proto rozhodla tuto část nařízení změnit a umožnit poskytnout záruku i podnikatelům v pozemní, potrubní, vodní a letecké dopravě a v činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti.


Rádi vás provedeme
problematikou práva