Kdykoliv nastane v zájezdové destinaci mimořádná událost, musí cestovní kancelář především rychle posoudit, jestli služby zahrnuté v zájezdu umí zajistit. Jestliže je zajistit nemůže nebo to nepůjde bez významných změn, musí zájezd zrušit, případně zákazníkovi umožnit odstoupení od smlouvy. V takové situaci cestovní kancelář obvykle nabídne zákazníkovi alternativu ve formě jiného zájezdu či poukazu na možnost výběru jiného zájezdu. Jestliže ji zákazník nepřijme, má právo na vrácení zálohy nebo plné ceny zájezdu, podle toho, co uhradil. Žádný stornopoplatek zákazník v takovém případě platit nemusí.

Pokud v době, kdy má být zájezd uskutečněn, platí zákaz vycestovat z České republiky, jedná se o překážku bránící uskutečnění zájezdu. Stejnou překážkou je také jakýkoli podobný zákaz vstupu cizincům (turistům) do země, ve které má být zájezd uskutečněn.

Pokud je cestovní kancelář na základě aktuálních informací od svých delegátů nebo obchodních partnerů přímo v místě konání zájezdu přesvědčena, že zájezd může být zrealizován bez podstatných změn (např. v horizontu více měsíců, kdy nelze s vyšší mírou pravděpodobnosti nyní předvídat, budou-li koronavirové nebezpečí a s ním spojená opatření ještě trvat), může se zájezd konat. Pokud se zákazník s ohledem na zprávy v médiích obává vycestovat, má pochopitelně právo se zájezdu nezúčastnit.  Obava zákazníka o své zdraví nebo o svou bezpečnost není ale bez dalšího důvodem k odstoupení zákazníka od smlouvy bez úhrady smluvního stornopoplatku.