Co je whistleblowing?

Již i v České republice budou muset soukromé i veřejné osoby plnit evropské standardy whistleblowingu, nebo-li zajistit ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Whistleblowing je činnost, při které zaměstnanci a úředníci oznamují neetické nebo protiprávní jednání uvnitř organizace, ve které působí. Tato činnost oznamovatelů je společensky žádoucí, protože může předcházet páchání hlavně trestných činů. Je tedy v zájmu všech, aby oznamovatelé byli chráněni.

Co upravuje návrh zákona?

Návrh upravuje ochranu oznamovatelů. Těm bude zaručena důvěrnost a že nebudou terčem odvetných opatření ve formě výpovědi, snížení mzdy a podobně. Zvláštností nové úpravy bude, že proti odvetným opatřením budou chráněni i například osoby blízké oznamovateli.

Návrh zákona také stanovuje nová pravidla pro organizace. Ty budou povinny zavést oznamovací systém, který bude sloužit k vyřizování oznámení. V jeho rámci bude vykonávat činnost takzvaná příslušná osoba. Ta bude oznámení přijímat, posuzovat a na jejich základě navrhovat organizaci opatření k nápravě.

Zmíněná práva a povinnosti budou muset zavést organizace, které zaměstnávali více než 25 zaměstnanců, nebo například obce s více než pěti tisíci obyvateli.

Co nabízíme?

Vzhledem k tomu, že organizacím přibydou nové povinnosti, musí se s nimi správným způsobem vypořádat. V opačném případu jim hrozí pokuty.

Tomu však mohou organizace s naší pomocí předejít. Nejdůležitější je nejprve vhodně nastavit vnitřní oznamovací systém. Zajistit dostatečné způsoby k oznámení závadného jednání organizace, nenarušitelnost anonymity oznamovatelů a řádné vypořádání se s oznámeními.

Naše advokátní kancelář poskytuje organizacím také právní analýzy oznámení. Tedy zda jsou relevantní a jakým způsobem mohou skutečnosti v nich uvedené dopadnout na fungování organizace z právního pohledu.

V neposlední řadě nabízíme školení pro zaměstnance a úředníky o jejich právech jakožto oznamovatelů. Obdobně školíme management stran jejich povinností plynoucích z úpravy whistleblowingu.

Veškeré tyto služby poskytujeme ve spolupráci s KPMG, přední poradenskou společností. A to i prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace sloužící ke správě whistleblowing ekosystému.

JUDr. Jakub Šefrna