Vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu COVID-19, a to do 25. 12. 2021 23.59 hodin. Na základě vyhlášeného nouzového stavu mohou členové vlády po předchozím souhlasu vlády vyhlašovat jednotlivá krizová opatření a subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti. První dvě krizová opatření vláda hned schválila.