V pondělí se v Parlamentu Spojeného království projednávaly návrhy dalšího postupu ve věci brexitu. Vláda premiérky Theresy Mayové obdržela další ránu, když byly zamítnuty všechny čtyři návrhy, a to na uzavření celní unie s EU, setrvání na jednotném trhu a vypsání referenda o brexitové dohodě a zrušení brexitu v případě neschválení dohody.  Nejtěsněji dopadlo hlasování o celní unii, kterou předložili konzervativci a jejíž součástí bylo vyhovění námitkám Demokratické unionistické straně z Irska, které kladla v irské pojistce.
V jednom z dalších návrhů se usilovalo o společný trh, podobně jako je nastaven mezi Norskem a EU, ten by ovšem zahrnoval i volný pohyb osob. Dohoda o odstoupení byla poslanci zamítnuta již potřetí. Evropská unie povolila prodloužení termínu odstupu na 12. dubna, ovšem dle častých neshod lze usuzovat, že ani do zmíněného termínu se ve Velké Británii nedohodnou a ta se proto odpojí od Unie bez dohody. 

Dominik Hoda

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“