Vláda na svém jednání dne 8. června 2022 schválila návrh Ministerstva pro místní rozvoj na posílení alokace programu Záruka cestovním kancelářím o dalších 50 mil. Kč. Celková alokace určená pro tuto formu pomoci cestovním kancelářím tak dosáhla 250 mil. Kč. V nejbližší době bude znovu spuštěn příjem žádostí o poskytnutí záruky u Národní rozvojové banky.

Omezení a dopady spojené s onemocněním COVID-19 se v oblasti cestovního ruchu projevily zvláště citelně a cestovním kancelářím ztížily přístup ke splnění zákonné podmínky pro jejich podnikání – zajištění záruky pro případ úpadku CK. Podpora Záruka CK pomáhá cestovním kancelářím sjednat zákonné pojištění pro případ úpadku. Bankovní záruky pomohly v letošním roce již 133 cestovním kancelářím v celkové částce dosahující 200 mil. Kč. Další cestovní kanceláře budou moci díky navýšení alokace požádat v nejbližší době o tuto formu pomoci. V březnu 2022 byl program pozastaven z důvodu vyčerpání schválené alokace ve výši 200 mil. Kč. Na jednání o navýšení alokace a pokračování programu se vedle Národní rozvojové banky podílely také profesní asociace - Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur i Česká asociace pojišťoven.

Samotné podmínky poskytnutí záruky zůstávají i nadále beze změny. Podpora, tj. bankovní záruka Národní rozvojové banky v maximální výši 8 mil. Kč poskytnutá cestovní kanceláři ve prospěch pojišťovny, činí 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění - maximální pojistné částky tak, aby se programu mohly ve větší míře účastnit také cestovní kanceláře s vyšším podílem na trhu zájezdů a spojených cestovních služeb. Cestovní kanceláře pak dokládají pojišťovně poskytující pojištění pro případ úpadku bankovní záruku Národní rozvojové banky. Cestovním kancelářím tedy zůstávají vlastní zdroje, které mohou využít pro svou další činnost, a nebude odčerpáváno jejich cash flow.