Pokuta až do výše 100.000,- Kč nebo zákaz vstupu na sportovní stadion. Tyto postihy přináší novela zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „novela“).

Od 1. února letošního roku je možné udělit přísnější postih za používání pyrotechniky na sportovních akcích, či držení malého množství drog. Cílem novely je dle Ministerstva vnitra, které novelu prosadilo, zajištění větší bezpečnosti osob v případě konání sportovního utkání, a to jak přímo na stadionu, tak v jeho okolí. Zpřísnění postihů reaguje zejména na četné incidenty na fotbalových stadionech.

Fyzická osoba se nově dopustí přestupku proti veřejnému pořádku tím, že vnese na organizované sportovní utkání pyrotechnický výrobek nebo v místě takového utkání, cestou na takové utkání anebo cestou zpět z takového utkání pyrotechnický výrobek použije, jak stanoví § 5 odst. 1 písm. k) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Za spáchání shora uvedeného přestupku je možné udělit pokutu od 10.000,- Kč do 50.000,- Kč. Zároveň v případě, kdy je shora uvedený přestupek spáchán opakovaně, je možné uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč. Rovněž je dále možné uložit i omezující opatření, zde zákaz navštěvovat sportovní akce.

Trestný je rovněž i pokus přestupku vnesení či použití pyrotechnického výrobku v místě utkání, či cestou na či zpět z utkání. Není tedy důležité, zda pachatel přestupek skutečně spáchal, postačí pouze pokus o jeho spáchání. Potrestán tak může být i pachatel, který se například pokoušel pyrotechnický výrobek použít, avšak bylo mu v tom zabráněno.

Pachatelům drogových přestupků je nově možné uložit též omezující opatření, a to zákaz navštěvovat konkrétní veřejná místa. Opakované jednání směřující ke zmaření účelu zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa, či místa, kde se konají sportovní akce v případě přestupku proti veřejnému pořádku uvedenému výše, bude nově možné kvalifikovat jako trestný čin, za který bude možné uložit trest odnětí svobody až na dva roky.

Zda však zvýšení postihů za spáchání přestupků povede k předpokládané větší bezpečnosti se ukáže nejdříve v následujících měsících.

Mgr. Dominika Matoušová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“