V době vyhlášení nouzového stavu a celosvětově již několik týdnů probíhající pandemii koronaviru nelze při aktuálním uzavírání smluv považovat samotné šíření koronavirové nákazy za nepředvídatelnou skutečnost. Proto je vhodné smluvně upravit specifika spojená s nepředvídatelností vývoje pandemie a dohodnout se s obchodními partnery na způsobu řešení rizik, která již dnes potenciálně předvídat lze.

Pozornost by tak měla být věnována přinejmenším:

  • lhůtám pro dodání zboží / splnění služby;
  • přesné a určité formulaci a definici rizik, která každá ze stran ponese;
  • ne/převzetí rizika změny okolností;
  • ne/omezení výše náhrady škody;
  • výši a podmínkám pro aplikaci smluvních pokut.

Mohlo by vás zajímat