S nemožností mít vlastní dítě se v České republice potýká stále více párů. Dříve bylo jedinou cestou k  rodičovství osvojení. Medicína však pokročila a s pomocí institutu náhradního mateřství umožňuje mít vlastní dítě i neplodným párům. Česká legislativa však náhradní mateřství výslovně neupravuje a po narození dítěte musí být zahájen proces osvojení. Proto se stále více rozmáhá takzvaná reprodukční turistika.

Náhradní, neboli také surogátní, mateřství, je procedura, kdy žena (náhradní matka) podstoupí asistovanou reprodukci, těhotenství a porod a následně předá dítě zamýšleným rodičům pomocí osvojení. V České republice není takový postup zakázán, ale ani výslovně povolen. Bývá tudíž praktikován na základě dohody biologických rodičů (ženy a muže objednavatele) a náhradní matky. V celém českém právu je o náhradním mateřství pouze jedna věta a to v § 804 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), který stanoví, že „osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství.“

Podle dohody náhradní matka uděluje souhlas s osvojením dítěte, objednavatelé se zaváží dítě osvojit. Právní matka dítěte, tedy žena, která dítě porodila, může podle ustanovení § 813 OZ udělit souhlas s osvojením nejdříve po ukončení šestinedělí, tedy po šesti týdnech života dítěte. Předání dítě do péče zamýšleným rodičům není vymahatelné, proces je postaven na dobrovolnosti a důvěře obou zúčastněných stran. Může se stát, že si zamýšlení rodiče dítě odmítnou převzít např. kvůli zdravotnímu postižení dítěte nebo náhradní matka se rozhodne dítě si nechat.

V České republice není dosud znám žádný soudní spor ohledně neodevzdání dítěte zamýšleným rodičům nebo naopak odmítnutí převzít dítě od náhradní matky. Tyto právní problémy jsou však známy z jiných, zejména mimoevropských států[1], a je proto pravděpodobné, že se podobné soudní spory nevyhnou ani českým párům či náhradním matkám.

Mgr. Sabina Čamdžićová a Bc. et Bc. Tereza Kučerová

 

Více o článku se dočtete ZDE.

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“


[1] The Parentage/Surrogacy Project: an Upadating Note. Annex II. odst. 1. Dostupné z: http://www.hcch.net/upload/wop/gap2015pd03a_en.pdf.