Na v polovině července letošního roku přijalo plénum Ústavního soudu usnesení sp. zn. Pl. ÚS 28/19, kterým odmítnul návrh Obvodního soudu pro Prahu 5, který mohl v případě úspěchu zásadním způsobem rozšířit garantována sexuálních menšin v České republice a přiblížit tak registrované partnerství zase o něco blíže manželství mezi mužem a ženou.

Obvodní soud navrhoval zrušit část občanského zákoníku, která stanovuje, které okruhy práv a povinností spojených s manželstvím jsou garantována také registrovaným partnerům. Mezi těmito právy není mimo jiné právo osvojit dítě registrovaného partnera. To je již dlouhodobě považováno za jednu z největších mezer úpravy registrovaného partnerství, neboť registrovaný partner, ačkoli se s dítětem svého partnera žije, poskytuje mu péči, nemá naven vůči dítěti žádná práva a povinnosti. Negativní důsledky z toho plynoucí se projevují mimo jiné v tom, že partner rodiče není oprávněn dítě zastupovat například ve škole nebo u lékaře (bez plné moci zákonného zástupce). Fatální důsledky může mít stávající právní úprava v případě, že rodič dítěte zemře. Partnerovi není ani v takovém případě garantováno žádné právo o dítě pečovat namísto rodiče.

Usnesení nebylo přijato jednohlasně. Soudce David Uhlíř se ve svém disentním stanovisku vymezil vůči diskriminaci z důvodu sexuální orientace.

Ústavní soud letos dále zamítl návrh na zrušení několika slov v zákoně o mezinárodním právu soukromém. Výsledkem takového rozhodnutí je skutečnost, že dle české úpravy není nadále možné uznat zahraniční rozhodnutí o osvojení dítěte stejnopohlavním registrovaným párem.

Naproti tomu Ústavní soud už v roce 2016 otevřel lidem žijícím v registrovaném partnerství cestu k individuálnímu osvojení dítěte. Ústavní soud tehdy zrušil ustanovení zákona, které adopci registrovaným partnerům výslovně znemožňovalo, a to i přesto, že svobodní homosexuálové si dítě jako jednotlivci osvojit mohli. Nález se nevztahoval ke společnému osvojení, které občanský zákoník dosud umožňuje pouze manželským párům.

Z výše uvedeného je zjevné, že Ústavní soud nadále respektuje (podporuje) preferenci manželských párů vyplývající z platné české legislativy. Osobně se s českým pojetím nemohu ztotožnit, a nadále budu s velkým očekáváním sledovat osud novely občanského zákoníku, která dostala na jaře letošního roku zelenou po prvním čtením v Poslanecké sněmovně, a která by postavila registrované partnerství naroveň manželství. Tím by došlo k odstranění všech nelogických omezení, která jsou spojena se vstupem do registrovaného partnerství.

Mgr. Sabina Čamdžićová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“