Partneři naší advokátní kanceláře, JUDr. Petr Toman a JUDr. Filip Seifert, MBA jsou zakládajícími členy a členy Prezidia Unie obhájců České republiky, z.s.

„Účelem Unie obhájců České republiky je dohled nad zákonností a dodržováním základních práv a svobod garantovaných ústavním pořádkem České republiky a respektováním přirozených práv člověka a poskytování ochrany před porušováním, poškozováním a krácením těchto práv a svobod v trestním řízení, zejména práva na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Impulsem k založení Unie je aktuální postoj státního zastupitelství, které ani v případech zjevné nezákonnosti nepřizná chybu. Založili jsme spolek proto, že se u nás v tomto ohledu nic neděje a to chceme změnit. Budeme monitorovat situaci, upozorňovat veřejnost na problematické kauzy a dávat podněty České advokátní komoře a představitelům státu. Unie obhájců České republiky bude přibírat i další členy z řad advokacie – obhájce, kteří sdílí stejné hodnoty, mají stejné zkušenosti nebo pocity jako zakládající členové a chtějí s tím něco dělat.“

JUDr. Petr Toman uvádí k založení Unie obhájců: „Založení Unie obhájců je pochopitelnou reakcí na stále častější pocit nespravedlnosti a bezpráví způsobovaný orgány činnými v trestním řízení“. 

JUDr. Filip Seifert komentuje založení Unie obhájců: „Mezi nejstarší lidská práva patří právo na obhajobu a na férový proces. V poslední době však v praxi trestního procesu pozoruji extrémní četnost výrazně excesivních zásahů policie a státního zastupitelství do těchto práv, které nemají žádnou zpětnou vazbu. Klienti jsou od počátku neprávem obviněni, a to veřejně. Často se teprve pak hledají za každou cenu důkazy. Obhajoba je stále více svazována. Klientům je významně zasaženo do společenského, pracovního i soukromého života s celoživotními následky. Do Unie obhájců ČR jsem vstoupil proto, abych pomohl tato práva každého z Vás chránit a prosazovat, a abych přispěl k narovnání současného nevyváženého stavu.“ 

Webové stránky Unie obhájců České republiky, z.s.

Z MÉDIÍ:

- Petr Toman: Registruji zlom činnosti policie a státních zástupců - Česká justice

- Advokáti se spojili proti žalobcům: šikanují a odposlouchávají - Echo24.cz

- Sedm advokátních celebrit založilo Unii obhájců ČR - novinky.cz