Ve dnech 9. až 10. prosince 2019 se naše kolegyně Mgr. Sabina Čamdžićová zúčastnila mezinárodní konference Children’s Rights and Interests ISFL Regional Conference v Izraeli, kde také měla příležitost přednést svůj příspěvek věnující se problematice procesních práv dítěte v průběhu civilního soudního řízení.

Konference se konala u příležitosti 30ti letého výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte a vystoupila na ni řada odborníků nejen z hostujícího Izraele, nýbrž z celého světa jako například z USA, Belgie, Švýcarska, Hong Kongu, Japonska, Itálie a další. Konference byla ukončena společenským setkáním účastníků na večeři v rezidenci švýcarského velvyslance v Tel Avivu.

Na konferenci byla diskutována řada zajímavých témat, mimo jiné také velmi aktuální problematika náhradního mateřství, které se v naší kanceláři aktivně věnujeme.