JUDr. Petr Toman publikoval v časopise Správní právo článek s názvem Trestněprávní odpovědnost zastupitelů. Článek koresponduje s vystoupením JUDr. Petra Tomana na odborné konferenci Právo ve veřejné správě 2015. Ve svém článku představuje téme trestní odpovědnosti zastupitelů měst a obcí. "Vzhledem ke stále se zvyšující trestní represi by měly být osoby, jež tuto pozici vykonávají, schopny včas posoudit možná rizika a minimalizovat je. Co přesně představuje zmíněná potencionální rizika a jak jim učinně zabránit?"

To vše a více se dočtete v přiloženém článku.  

Ke stažení

Správní právo - celý článek 1,206 kB