V důsledku aktuálního soudního rozhodnutí došlo ve Švédsku k odložení naplánované aukce kmitočtů pro poskytování telekomunikačních služeb v 5G síti.

Podmínky aukce stanovené Švédskou poštovní a telekomunikační agenturou vylučovaly společnost Huawei z účasti na budování 5G sítí. Společnost Huawei proti rozhodnutí o vyloučení podala správní žalobu, ve které se bránila, že byla zkrácena na svých právech bez řádného procesu, tj. možnosti se k vyloučení vyjádřit a odvolat se proti němu.

Švédský správní soud společnosti Huawei v tomto ohledu dal za pravdu a rozhodl a možnosti Huawei se proti rozhodnutí o vyloučení odvolat. Do vyřešení celé věci prozatím pozastavil účinky rozhodnutí švédského regulátora o vyloučení společnosti Huawei.

Podstatou rozhodnutí je přiznání odvolacího práva spol. Huawei, a to i přes to, že nebyla přímým účastníkem aukce kmitočtů. K tomu soud uvádí, že rozhodnutí fakticky vylučuje právo spol. Huawei dodávat technologie pro budování sítě, čímž zásadním způsobem nepříznivě ovlivňuje její práva a společnost Huawei by tak měla mít možnost se v řádném procesu bránit.  

Napadené rozhodnutí však zůstává nadále v platnosti a bude předmětem dalšího soudního rozhodování.

Švédské soudní rozhodnutí (a další průběh řízení) je zajímavé také v kontextu České republiky. Zde v prosinci 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) veřejné varování před používáním technologií spol. Huawei, které mají dle NÚKIB představovat hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Učinil tak zcela jednostranně, neboť nedal společnosti Huawei žádnou možnost se k takovému závažnému obvinění předem vyjádřit a předem se účinně proti němu bránit. I ve světle nynějšího rozhodnutí švédského soudu je tak zcela legitimní možností spol. Huawei bránit se prostřednictvím žaloby také u českých správních soudů. I zde totiž došlo k zásahu správního orgánu do práv spol. Huawei bez řádného procesu.

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“