Ve dnech 23. až 25. září 2019 se zúčastnili členové naší advokátní kanceláře, JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D. a Mgr. Jiří Myšák, studijní cesty k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku, pořádané zahraničním odborem České advokátní komory. Součástí programu bylo setkání mj. s předsedou ESLP, panem Linos-Alexandrem Sicilianosem, dále s českým soudcem ESLP JUDr. Alešem Pejchalem a dalšími soudci ESLP (ze Slovenska, Bulharska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a Portugalska). Velice zajímavé bylo též setkání s JUDr. Emilem Rufferem, Ph.D., mimořádným a zplnomocněným velvyslancem, stálým představitelem České republiky při Radě Evropy, a Mgr. Markem Eštokem, mimořádným a zplnomocněným velvyslancem, stálým zástupcem Slovenska při Radě Evropy, jakož i významnými představiteli ve vedoucích funkcích ESLP. Kromě přednášek o fungování, činnosti a judikatuře ESLP, se naši kolegové měli možnost účastnit slavnostního ceremoniálu, při němž složila slib a ujala se taláru nová soudkyně ESLP za Maltu. Závěrem programu pak byla účast na veřejném slyšení ve věci Muhammad and Muhammad v. Romania.  

Ke stažení

Fotografie 1,032 kB

Mohlo by vás zajímat