START už 2. dubna 2020!
Toman, Devátý & Partneři nabízí pomoc při žádostech k záručnímu programu COVID II

CO: Záruční program COVID II Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB) je určen podnikatelům zasaženým situací související s epidemií COVID-19 k provoznímu financování některých provozních výdajů (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.), ne investic.

KDO: Úvěry poskytují běžné komerční banky, ČMZBR poskytne záruky a příspěvek na úroky.

PRO KOHO: Živnostníkům, malým a středním podnikatelům do 250 zaměstnanců. Žadatel oprávněný podnikat na území ČR s přiděleným českým IČO. Program není určen pro velké podnikatele a pro financování zemědělské činnosti. Žadatel musí splňovat další podmínky (absence nedoplatků, exekucí, není v úpadku aj.).

KDE: V 1. kole žádostí není program určen na projekty v hlavním městě Praze. Účast na programu možná i pro podnikatele se sídlem v Praze, ale s provozovnou mimo Prahu.

KDY: 1. kolo (pro mimopražské projekty) startuje 2. dubna v 8.00 hod.

KOLIK: Záruka je pro cca 7.000 podnikatelských projektů, na 1. kolo žádostí je vyčleněno 1,5 mld. Kč. Po vyčerpání se budou 10 dnů zpracovávat záruky

PARAMETRY PROGRAMU:

Záruka bude poskytována
- do výše 80 % jistiny provozního úvěru ve výši od 10.000 Kč do 15 mil. Kč,
- až na 3 roky, avšak provozní úvěr u komerční banky může být delší.

Finanční příspěvek na úhradu úroků bude poskytnut až do výše 1 mil. Kč, odstupňovaný dle výše zaručovaného úvěru (do 500 tis. Kč, nad 500. Kč, nad 1 mil. Kč). ČMZBR bude hradit zaplacené úroky měsíčně zpětně.
V procesu zpracování a vyřízení žádosti jsme připraveni Vám v rámci možností pomoci a poradit.

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI

 

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“