Dne 12. 2. 2020 byl na internetových stránkách Českého rozhlasu iRozhlas.cz uveřejněn článek „Státní lesy před lety prodaly lukrativní pozemky v Kersku, teď je vlastní jejich elitní právníci. Prý náhodou“, ve kterém jejich autor použil neúplné informace.

Považujeme za důležité k nim sdělit následující:

1. V době, kdy jsme v roce 2008 zastupovali společnost Orviling AG při založení její dceřinné společnosti UNILINK, s.r.o., jsme nezastupovali Lesy ČR, s.p. a ani jsme o jejich budoucím právním zastoupení nevěděli. Za třicet let práce v advokacii jsme založili stovky obchodních společností, o jejichž budoucích podnikatelských aktivitách jsme neměli žádné informace. 

2. V době podání žádosti společnosti UNILINK, s.r.o. o odkoupení pozemků v Kersku dne 12. 8. 2008 jsme Lesy ČR, s.p. nezastupovali ani jsme nezastupovali společnost UNILINK, s.r.o. při podání této žádosti. Lesy ČR, s.p. jsme začali zastupovat až 26. 8. 2008, a to pouze v jednom konkrétním, byť významném soudním sporu.

3. V době zveřejnění výběrového řízení na prodej uvedených pozemků, ani v době vyhodnocení nejvýhodnější nabídky učiněné v tomto výběrovém řízení nebyl Mgr. Roman Boček MBA. členem dozorčí rady Lesů ČR, s.p., ani nepůsobil na Ministerstvu zemědělství ČR.

4. V době uzavření kupní smlouvy mezi společnosti UNILINK, s.r.o. a Lesy ČR, s.p. o koupi uvedených pozemků v listopadu 2010, zastupovala naše advokátní kancelář Lesy ČR, s.p. stále jen ve sporné agendě, tedy v řízení před soudy. O prodeji pozemků v Kersku v letech 2008 - 2010 jsme nebyli informováni, v tomto procesu jsme nezastupovali ani Lesy ČR, s.p., ani společnost UNILINK, s.r.o. 

5. Pozemky, resp. společnost UNILINK, s.r.o., která pozemky po celou dobu vlastní, jsme získali jako součást našich podnikatelských aktivit po 10 letech od jejich získání do majetku společností UNILINK, s.r.o. 

Nepovažujeme za objektivní dovozovat ze zastupování Lesů ČR v konkrétním soudním sporu naše významné postavení v tomto státním podniku, znalost jeho aktivit a schopnost je ovlivnit. Spekulace Českého rozhlasu o nekalém jednání naší advokátní kanceláře stojí pouze na tom, že jsme v době prodeje pozemků zastupovali Lesy ČR v soudním řízení, které s prodejem pozemků nesouviselo, a že jsme před začátkem zastoupení Lesů ČR, s.p. založili jménem společnosti Orviling AG její dceřinnou společnost. Nic z toho nebylo ani trestné, ani neetické.

V Praze dne 13. 2. 2020

TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.