Dne 12. března 2020 Vláda ČR významně zasáhla do našich životů. V tento den byl totiž na území České republiky vyhlášen nouzový stav, a to kvůli ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Přesně o sedm měsíců později, dne 12. října 2020, vláda v návaznosti na další nouzový stav vyhlášený dne 30. září 2020 opět výrazně omezila naše životy. Většina z nás vládní opatření přijímá a dodržuje, aniž by se zamýšlela nad tím, zda se jich opravdu týkají. 

Jedním z takových opatření je zákaz osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, jenž vláda zavedla ve svém usnesení č. 1022 s účinností ode dne 14. října 2020. V hlavním městě Praze nebyla možná osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole již od 5. října 2020, neboť toto zakázala Hygienická stanice hlavního města Prahy. Jinak tomu bylo například v Jihočeském kraji, kde Krajská hygienická stanice omezila provoz základních uměleckých škol tak, že „pouze“ zakázala zpěv jako součást výuky.

Nicméně ode dne 14. října 2020 již není prezenční výuka možná na žádné základní umělecké škole v České republice. Dané opatření se však nevztahuje na obchodní společnosti, jejichž předmětem podnikání jsou kurzy v oblasti hudby, například výuka hry na hudební nástroj. Tyto obchodní společnosti totiž nejsou základními uměleckými školami poskytující základní umělecké vzdělávání, kde byla zakázána osobní přítomnost žáků.

Za předpokladu, že takové subjekty dodrží všechna ostatní vládní opatření, mohou své kurzy nadále pořádat. Tedy i kurzy zpěvu by v těchto případech byly možné, jestliže by byl dodržen limit maximálně 5 osob.

 

Mgr. Hana Šarochová

 

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mohlo by vás zajímat