Rok 2023 lze bez nadsázky nazvat dalším velkým rokem pro kybernetickou bezpečnost v Evropské unii.

V pondělí 16. ledna 2023 nabyla účinnosti nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555, o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, tzv. směrnice NIS2. Směrnice NIS2 navazuje na předchozí směrnici NIS, ale zásadně rozšiřuje kategorie subjektů, které spadají do její působnosti, stanovuje nová a podrobnější pravidla pro kybernetickou bezpečnost a hlášení incidentů a také zavádí přísnější režim vymáhání povinností směrnicí stanovených.

Celý článek naleznete zde :

https://www.info.cz/pravo/pravni-servis/smernice-nis2-nabyla-ucinnosti-cesko-cekaji-velke-zmeny-v-oblasti-kyberneticke-bezpecnosti