Rok 2023 lze bez nadsázky nazvat dalším velkým rokem pro kybernetickou bezpečnost v Evropské unii. V pondělí 16. ledna 2023 nabyla účinnosti nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555, o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, tzv. směrnice NIS2. Směrnice NIS2 navazuje na předchozí směrnici NIS, ale zásadně rozšiřuje kategorie subjektů, které spadají do její působnosti, stanovuje nová a podrobnější pravidla pro kybernetickou bezpečnost a hlášení incidentů a také zavádí přísnější režim vymáhání povinností směrnicí stanovených.

Celý článek naleznete zde :

https://www.info.cz/pravo/pravni-servis/smernice-nis2-nabyla-ucinnosti-cesko-cekaji-velke-zmeny-v-oblasti-kyberneticke-bezpecnosti

Mgr. Jaroslava Saxlová, LL.M.

Mgr. Šimon Toman

Mgr. Jaroslava Přibylová Saxlová, LL.M. Profilový obrázek
Mgr. Jaroslava Přibylová Saxlová, LL.M.
advokát
Mgr. Šimon Toman Profilový obrázek
Mgr. Šimon Toman
advokátní koncipient

Rádi vás provedeme
problematikou práva