Kvůli obavám z koronaviru se v České republice téměř zastavil život. Zákaz poskytování služeb se však nevztahoval na právní služby, a tak bylo nutné na pandemickou situaci adekvátně reagovat. K problematice poskytování právní pomoci, styku s klienty či návštěv advokátů ve věznicích v době pandemie vyšlo několik doporučení. Nouzový stav s sebou přinesl, a nejspíš ještě přinese, spoustu změn. Jednou takovou významnou změnou v oblasti advokacie je urychlení spuštění projektu „Skype obhajoba“, který dává advokátům možnost komunikovat se svým vězněným klientem přes internet. Od 16. dubna 2020 se tak rozšířil postup, jakým lze realizovat Listinou zaručené právo na obhajobu.

Momentálně je videokonferenční přístup umožněn ve vazebních věznicích. V nejbližší době má být tato služba rozšířena i do věznic a detenčních ústavů. Nabízí se otázka, zda by nebylo vhodné tuto vzdálenou komunikaci v budoucnu rozšířit i na cely předběžného zadržení. To by mělo patrně význam v případě, kdy si obviněný zvolí obhájce z větší vzdálenosti.

Jak advokáti, tak i jejich klienti jistě ocení pružnost a možnost častějšího kontaktu, nicméně se začaly objevovat i náznaky, že někteří upřednostní osobní návštěvu svého obhájce před touto formou vzdálené komunikace. Advokát by měl umět správně vyhodnotit situaci a rozhodnout se, kdy postačí kontakt přes aplikaci Skype a kdy je naopak nutné klienta ve věznici navštívit, a to i za aktuální mimořádně závažné pandemické situace. Jistým bonusem tohoto projektu je samozřejmě ušetřený čas, který by jinak advokát strávil cestováním do věznice a čekáním na předvedení svého klienta. Osobní kontakt pak může mít význam například zpočátku pobytu klienta ve vazbě, kdy je nutné ho psychicky podpořit, uklidnit ho a dát mu naději na dobrý výsledek obhajoby.

Podle § 14 odst. 9 a odst. 10 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, má obviněný právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce, a advokáta v jiné než stíhané věci, a to bez přítomnosti orgánů Vězeňské služby. Je potom otázkou, jak budou zajištěny podmínky pro zachování povinnosti mlčenlivosti a zda bude mít advokát vůbec nějakou možnost ověřit si, že důvěrnost komunikace s jeho klientem nebyla narušena. Při dnešních technických možnostech by zajisté nemusel být problém odposlouchávat rozhovor probíhající prostřednictvím aplikace Skype. Není tomu tak, že by advokáti měli nedůvěru v orgány Vězeňské služby, nicméně tato obava vyvstává z excesů, s nimiž se někteří v minulosti setkali.

Tato možnost vzdálené komunikace bude s nejvyšší pravděpodobností ku prospěchu mnoha advokátům i jejich klientům. Její pozitivní dopady lze shledávat též v tom, že přispěje k omezení šíření koronaviru. V případě, že se projekt „Skype obhajoba“ osvědčí, neměly by se začít objevovat tendence omezovat styk obhájců s klienty zejména na tuto formu. A to například tím, že by se vymezily určité skupiny trestných činů (např. přečiny), u nichž by byla komunikace s obhájcem umožněna pouze prostřednictvím aplikace Skype. S ohledem na zachování povinnosti mlčenlivosti by měla volba způsobu, jakým bude realizována komunikace mezi advokátem a klientem, zůstat v režii jich samotných. Postupně takto zanikla praxe, kdy vězeňská služba umožňovala obhájcům hovořit s klienty ve vazbě v celách v soudních budovách, kde se čekalo, až obžalovaní přijdou na řadu u soudu se svou trestní věcí, či na odjezd do věznice. Byla tak umožněna rozmluva i přes polední přestávku, kdy bylo hlavní líčení přerušeno.

Doufejme, že nový pozitivní instrument Skype rozhovory zůstanou pouze v současné pozitivní podobě.

(právní stav ke dni 6. května 2020)

Mgr. Hana Šarochová

JUDr. Jiří Polanský
 

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“