Asociace Segway ČR neuspěla se svou ústavní stížností, prostřednictvím níž bojovala proti zákazu provozu elektrických přepravníků (segway) na určitých územích Prahy. Dané omezení, zavedené v listopadu roku 2016 a zdůvodněné ochranou bezpečnosti a zdraví chodců, se týká Pražské památkové rezervace a dalších oblastí se zvýšenou koncentrací pěších či oblastí hustě zabydlených. Opatření obecné povahy které provoz přepravníků zakazuje, má především chránit chodce před střety se zmíněnými vozítky.

Podle Asociace však tímto došlo k porušení ústavních práv, když přepravníky údajně nejsou nikterak nebezpečné a ke kolizím s chodci nedochází. Ústavní soud je však toho názoru, že zákaz vjezdu určitých dopravních prostředků může být přijat i preventivně aniž by bylo třeba čekat na střet anebo dokládat důvody ohrožení bezpečnosti pěších.

Regulace vjezdu a provozování přepravníků na pozemních komunikacích tak dle Ústavního soudu neústavní není, stejně jako není neústavní zákonné zakotvení této kompetence v § 60a odst. 5 až 7 zákona o pozemních komunikacích.

Mgr. Bc. Denisa Hirschová

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát

Mohlo by vás zajímat