Začalo sčítání lidu. Sečíst se musí všechny fyzické osoby, které mají na našem území trvalý pobyt či přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů. A to bez ohledu na to, zda zde skutečně žijí. Povinnost se dále vztahuje i na osoby, kterým byl v ČR udělen azyl, doplňková nebo dočasná ochrana. V neposlední řadě se musí zapojit též ostatní osoby, které u nás byly přítomny o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Výjimku mají například zahraniční diplomaté či cizinci, kteří jsou v ČR na dobu kratší než 90 dnů.[1]

Z veřejného průzkumu vyplynulo, že někteří ani nevědí, že sčítání lidu vůbec probíhá, natož, že jsou povinni se sečíst. Jiní zase mají obavy ze ztráty soukromí a sčítání odmítají. Avšak neznalost zákona ani nedůvodné obavy ohledně narušení soukromí nikoho naomlouvají. Neposkytnutím potřebných údajů či uvedením nepravdivých údajů, se povinná osoba dopouští přestupku, za nějž hrozí pokuta do výše 10.000 Kč.

Někomu se tato sankce může zdát nepřiměřená, nicméně absence právní úpravy odpovědnosti za nesplnění předmětné povinnosti by mohla vést k vážnému ohrožení cílů sčítání. Z výsledků průzkumu veřejného mínění společnosti MEDIAN zpracovaného roku 2018 totiž vyplývá, že kdyby sčítání lidu nebylo povinné, 32 % respondentů by se jej nezúčastnilo. To by pak ohrozilo úplnost a správnost výsledků sčítání. Za účelem ochrany veřejného zájmu na úplnosti a přesnosti výsledků sčítání, je tak právní úprava odpovědnosti za daný přestupek nezbytná.

Někteří se domnívají, že se příslušné orgány nemohou dozvědět o tom, že dotazník nevyplnili. Avšak dle vyjádření Českého statistického úřadu bylo při posledním sčítání konaném v roce 2011 zjištěno, že přes dvě stě osob prokazatelně porušilo zákon o sčítání lidu, domů a bytů. Tato skutečnost byla oznámena po kontrole několika milionů sčítacích formulářů a vyhodnocení zápisů sčítacích komisařů.

Proces sčítání lidu funguje již od roku 1869 a jeho primárním účelem je především získávání úředních statistik, nikoli ukládání pokut či narušení soukromí. Proto není nutné se zbytečně vystavovat přestupkovému řízení.

Mgr. Hana Šarochová

 


[1] Dle § 5 zákona č. 332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“