Kauza lodi Sea Watch 3 může z více důvodů důkladně prověřit (ne)funkčnost mezinárodních úmluv o základních lidských a občanských právech, norem aplikovaných v námořním právu i spolupráci členských států EU v oblasti trestního práva.

Vývoj posledních čtyř let stále znovu dokládá, že řada právních předpisů včetně Úmluvy o právním postavení uprchlíku známé též jako Ženevská konvence, již nevyhovuje současným potřebám a je třeba je novelizovat nebo rekodifikovat. Je to například zřejmé i z toho, že definice pojmu „uprchlík“ se v čl. A1 ženevské konvence odvolává na dohody z 20. a 30. let minulého století.  Někteří politici již s tímto návrhem přišli, ale byli rychle umlčeni. Je otázkou, na jak dlouho.

Definice je založena na přísně individuálním přístupu (obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů) a nevymezuje další důvody uprchlictví, zejména válečné události a s ním spojené uprchlictví skupinové nebo hromadné.

Dalším frekventovaným pojmem z oblasti námořního práva je tzv. stav nouze. Původní logický výklad tohoto termínu vychází z neočekávané a nepředvídatelné situace vyvolané vnějšími vlivy – typicky nepřízní počasí. Umělé navození tohoto stavu zejména tím, že je plavidlo nebo jeho posádka pro delší plavbu nezpůsobilé, na palubě nejsou dostatečné zásoby jídla, pití a pohonných hmot je typickým příkladem zneužití práva zejména je-li takové jednání součástí zločinného spolčení obchodníků s lidmi. Nabízí se paralela s horolezcem vybaveným řádnou výstrojí a turistou, který se na náročný výstup vydá jen nalehko. (Také ve druhém případě záchranáři dopraví nezodpovědného horolezce na nejbližší bezpečné místo v údolí a nikoli až domů).

Skutkově je díky přítomnosti štábu německé veřejnoprávní televize ARD „záchrana:“ lodí Sea Watch-3 zdokumentována podrobně. Příslušný italský soud by se tedy neměl ocitnout v důkazní nouzi. 

Druhou věcí je nestrannost rozhodování. Soud se již nyní dostal pod značný mediální i politický (ná)tlak. Znepokojivá je zejména intervence nejvyšších představitelů Spolkové republiky Německo včetně prezidenta ve prospěch kapitánky lodi Sea Watch-3 Caroly Rackete včetně vyslovení právního názoru o její nevině.

V oblasti trestního práva vykonává stát svou suverenitu. Je-li účastníkem trestního řízení cizí státní příslušník, poskytne mu jeho domovský stát v souladu s mezinárodními úmluvami konzulární pomoc, avšak nepřísluší mu žádným způsobem do probíhajícího procesu a do nezávislosti orgánů činných v trestním řízení zasahovat. Ostatně není to tak dávno, co se po celé České republice masově demonstrovalo za nezávislost justice.

Pro názornost si můžeme představit analogickou situaci, kdy by prezident České republiky nebo ministr zahraničí prohlásili, že Tereza H., odsouzená v Pákistánu za pašování heroinu k trestu odnětí svobody je nevinná. (Zlé jazyky by mohly dodat, že případ obou dam se de facto liší pouze v pašované komoditě.)

Podle některých zpráv se Carola Rackete nyní zdržuje na neznámém místě (v Alpách). Nechci předjímat další průběh řízení, ale co když se nedostaví k soudu, co když ji soud skutečně odsoudí? Dá se předpokládat, že by v takovém případě Itálie požadovala její vydání na základě evropského zatýkacího rozkazu. Vydalo by ji Německo ke stíhání nebo k výkonu trestu? Tento případ by mohl být skutečnou prověrkou efektivity mezinárodní spolupráce členských států EU v trestních věcech.

Mgr. Ludvík Kummer

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Ludvík Kummer - Profilový obrázek
Mgr. Ludvík Kummer
advokát