23. 3. 2020: schválení „Kurzarbeit“ – další krok k ochraně pracovních míst a zamezení propouštění

CO:       

Vláda ČR dne 19. 3. 2020 schválila program na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“, jehož cílem je prostřednictvím Úřadu práce ČR finančně kompenzovat podnikatelům vyplacené prostředky ve formě příspěvku na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, a tak pomoci zaměstnavatelům lépe zvládnout koronavirovou situaci, aby nemuseli propouštět zaměstnance a zachovali pracovní místa. Jde o opatření v této konkrétní podobě:

KOLIK

Režim A: Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B: Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

KDY:     

Zaměstnavatel bude žádat o náhradu zpětně po skončení předmětného kalendářního měsíce, tj. např. za březen nejdříve od 1. dubna. Program startuje 1. dubna 2020 s předpokladem trvání do konce června 2020. Prodloužení není vyloučeno.

Více zde: https://1url.cz/nzii0

Z rozhodnutí Vlády ČR dne 23. 3. 2020 na to pak naváže rozšíření programu „Antivirus“ o další opatření (tzv. kurzarbeit“) v této podobě:

Režim C: Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim D: Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim E: Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Více zde: https://1url.cz/9ziMm

Přehledná tabulka k programu „Antivirus“ zde: https://1url.cz/JziMx

CO DÁLE:            

Lze očekávat další rozšíření, ve středu 25. 3. 2020 bude Vláda ČR projednávat také další režim označený jako „F“.

 

JUDr. Jan Hrnčář, advokát

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

JUDr. Jan Hrnčář Profilový obrázek
JUDr. Jan Hrnčář
advokát, partner

Rádi vás provedeme
problematikou práva