V současné době ministerstvo spravedlnosti opět připravuje plán, podle kterého se všechny rozsudky soudů budou publikovat online. Díky tomu by se zlepšila kontrola a transparentnost soudního rozhodování, bylo by snadné si dohledat, jak soudy v určitých věcech rozhodují a zvýšila by se právní jistota. Zveřejňování rozsudků by mohlo vyřešit i problém s přetížením soudů. Nikdo se nehrne do podávání žaloby, když ví, že soudy obdobné spory řeší v jeho neprospěch. 

Na první pohled je tento plán jednoduchý a praktický. Opak je ovšem pravdou. O zveřejňování rozsudků online se hovoří již dlouhou dobu, a přesto k němu stále nedošlo. Hlavní potíží je anonymizace rozhodnutí, která musí zveřejnění nutně předcházet. Soudy si již teď stěžují na přetížení soudních úředníků a tato závratná změna by pro ně znamenala ještě větší zátěž. Zatím ani není jasné, podle jakých kritérií by úředníci měli při anonymizaci postupovat. 

Všichni se bezesporu shodneme na tom, že tento plán je velmi ambiciózní a bude stát mnoho práce a úsilí ho realizovat. 

Kateřina Kopková 

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“