JUDr. Petr Toman, LL.M. poskytl serveru Česká justice rozhovor o advokátní mlčenlivosti a problémech advokacie v dnešní době a jeho kandidatuře do představenstva České advokátní komory.

"Jakákoliv snaha o prolomení nebo zpochybnění advokátní mlčenlivosti je útokem na samou podstatu advokacie, na právo klienta na obhajobu jako nedílnou součást právního státu, říká v rozhovoru pro Českou justici advokát Petr Toman. Státní zástupci si  podle něj mohou dělat co chtějí bez jakéhokoliv rizika trestní nebo alespoň kárné odpovědnosti. „Za sebe věřím, že po třiceti letech advokátní praxe a deseti letech práce pro advokacii v nižších patrech Komory mám představu, co bychom měli dělat, a mám k tomu dost sil,“ říká Toman ke své kandidatuře do představenstva České advokátní komory."

Celý článek si můžete přečíst ZDE.