Mgr. Václav Kučera publikoval v časopise epravo článek s názvem: Role správce při prosté a plné správě cizího majetku.

"Jedním z nových institutů, které do českého práva přinesla rekodifikace soukromého práva, je správa cizího majetku (§ 1400 až 1474 obč. zák.). Podle důvodové zprávy k novému občanského zákoníku je generální úprava správy cizího majetku "hospodářsky, sociálně i právně velmi potřebná a v našem soukromém právu je její nedostatek citelný". O správě cizího majetku se jedná v případech, kdy jedna osoba spravuje cizí majetek ve prospěch jiné osoby. Osobu spravující cizí majetek občanský zákoník označuje jako správce, na druhé straně vztahu je pak beneficient,  tedy osoba, v jejíž prospěch je majetek správcem spravován. Ve většině případů je beneficient i vlastníkem spravovaného majetku, není to však podmínkou."

Celý článek si můžete přečíst níže. 

Ke stažení

role-spravce-pri-proste-a-plne-sprave-ciziho-majetku.pdf 205 kB