Ministerstvo kultury společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k dotačnímu programu COVID – Kultura 3.4.

Účel/podmínky pro čerpání: 

O podporu mohou požádat podnikatelské subjekty, které celoročně či sezónně provozují veřejně přístupné nemovité kulturní památky a prokážou minimální roční návštěvnost ve výši 3 000 návštěvníků v roce 2019, nebo (v případech celkového uzavření provozu v roce 2019 na více než tři měsíce) v některém z předchozích tří roků provozování dané činnosti. Jedná se pouze o památky, které jsou v jiném než státním vlastnictví, které jsou vedeny v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, jako jsou zejména hrady, zámky, zříceniny, památky ve vlastnictví církví, archeoparky a skanzeny.

Maximální částka podpory: pro nestátní provozovatele veřejně přístupných kulturních památek je maximální výše dotace na jeden subjekt 4 miliony Kč. Dotace se poskytuje na provozní náklady, které se vztahují k provozu kulturní nemovité památky formou paušálu z rozdílu prodaných vstupenek v roce 2019 za měsíce březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec a v roce 2020 za stejné měsíce. Tento rozdíl bude vynásoben 100 Kč (tzn. paušál je ve výši 100 Kč za jednu vstupenku). Dotace nesmí přesáhnout 80 % průměrných provozních nákladů vztahujících se k činnosti provozování památky v roce 2020 za rozhodné období.

Rozhodné období: od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 a od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Příjem žádosti: od čtvrtka 17. 6. 2021 od 09:00 hodin do pátku 13. 8. 2021 do 23:59 hodin na Portálu AIS MPO.