Ministerstvo zemědělství připravilo kompenzační program Agricovid potravinářství pro potravináře, kteří mají ztráty kvůli pandemii COVID-19. Vláda k tomuto účelu schválila výdajový rámec až
3 miliardy korun.

Odškodné v rámci programu Agricovid potravinářství mohou získat výrobci potravin nebo zemědělští podnikatelé, kteří produkují potraviny určené pro provozovatele stravovacích služeb.

Omezení provozu restaurací i školních jídelen kvůli pandemii se dotklo všech oborů potravinářství. Například masnému průmyslu klesají měsíčně příjmy až o 600 milionů korun, v pivovarech o 1,4 miliardy a ve vinařství o 185 milionů korun za měsíc. Předpokládaný počet zasažených podniků v zemědělství a potravinářství je až 10 tisíc subjektů.

Nárok na dotaci vzniká, pokud celkové příjmy klesly mezi začátkem března a koncem listopadu roku 2020 nejméně o 25 % v meziročním srovnání.

Maximální sazba je až 200 tisíc korun na jeden podnik a až 20 tisíc korun na jednoho zaměstnance. Podpora může dosáhnout až 75 % celkového poklesu příjmů ve srovnání s rokem 2019, maximálně dotace může být až 800 tisíc euro (cca 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (cca 2,7 milionu korun) pro zemědělce.

Ministerstvo zemědělství uvádí, že příjem žádostí by mohl začít na přelomu letošního a příštího roku.

O dotaci nebude moci požádat potravinář, který již obdržel podporu na stejný účel, tedy na zachování životaschopnosti podniku, jehož činnost je omezená kvůli pandemii koronaviru.

Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Modulu pro Žadatele od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021. Dne 11. 1. 2021 byl příjem žádostí prodloužen do 31. 1. 2021. Dále došlo k úpravě podmínek ve věci posuzování bezdlužnosti žádajícího subjektu, nově musí být tato podmínka splněna ke dni podání žádosti.

Druhá výzva v programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

Dne 1. 2. 2021 oznámilo Ministerstvo zemědělství, že vyhlásí druhou výzvu v programu. O podporu budou moci opět žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.

Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Modulu pro Žadatele od 15. 3. 2021. Podmínkou je, aby pravidla do té doby notifikovala Evropská komise.