Otcovská je dávka nemocenského pojištění vyplácená v souvislosti s péčí o novorozené dítě otci dítěte či jiné osobě, která převzala péči o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

V současné době je nárok na jeden týden, tj. sedm (7) kalendářních dnů placené dovolené. To se však od 1. 1. 2022 změní. Nově bude nárok prodloužen na dvojnásobek, tedy 2 týdny (čtrnáct (14) kalendářních dnů).

Základní podmínky pro vznik nároku na otcovskou se nemění. Osoba žádající o otcovskou musí být účastna na nemocenském pojištění. U osob samostatně výdělečně činných musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu tří (3) měsíců bezprostředně předcházejících nástupu na otcovskou. Otec musí být zapsán v rodném listě dítěte. Na otcovskou může nastoupit též osoba pečující o dítě, které převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě nedosáhlo sedmi let věku.

Na otcovskou je třeba nastoupit do šesti týdnů po narození dítěte či převzetí dítěte do péče. Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden den. Přesné podmínky nároku na otcovskou stanoví zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Mgr. Dominika Matoušová

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“