Připomínka k legislativě:

Hodnocení legislativy třetí zemi dle Vámi navrhovaného postupu může být v praxi těžko proveditelné. A to díky praktické nemožnosti operátorů takovéto analýzy realizovat.

Komentář:

Souhlasíme. Je zde nutné zejména celou věc otevřeně prodiskutovat s operátory, které jsme ke komentáři studie již vyzvali a očekáváme jejich zapojení do diskuse.

Připomínka obecně ke studii:

Ve studii není dostatečně použita základní česká literatura, o zahraniční literatuře nemluvě.

Komentář:

Naším cílem bylo v tuto chvíli identifikovat a popsat hlavní otázky spojené s budováním 5G sítí v jednom dokumentu tak, aby jeho obsah a rozsah umožňoval, aby si jej přečetl co nejširší okruh osob. Naší ambicí proto nebylo vytvořit akademickou práci.

Studii budeme dále aktivně rozvíjet a s českou a zahraniční literaturou, která rozporuje naše závěry se v blízké době budeme vypořádávat.

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!"