Poslanecká sněmovna ve středu 2. 6. 2021 schválila ve třetím čtení návrh novely zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, podle které si budou ženy moci bez jakéhokoli omezení vybrat, zda si přejí nést příjmení přechýlené koncovkou -ová či nikoli. Totéž má platit o výběru tvaru příjmení pro dítě ženského pohlaví.

Podle stávajícího znění § 69 odst. 2 zákona o matrikách si může žena zvolit příjmení v mužském tvaru bez přechýlení pouze, pokud je:

  • cizinka,
  • občanka ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
  • občanka ČR, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo
  • občanka ČR, která je jiné než české národnosti.

Stejné omezení nyní obsahuje i § 69 odst. 3 zákona o matrikách, a to ve vztahu k zápisu narození dítěte. Stávající úprava umožňuje na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru pouze v případě, že se jedná o dítě, které je:

  • cizincem,
  • občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
  • občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem, nebo
  • občanem, který je jiné než české národnosti.

V obou případech podléhá zápis nepřechýleného příjmení do matriky souhlasu matriky. Bude-li novela schválena Senátem a podepsána Prezidentem, nebude napříště takový souhlas matriky potřebný
a ženy, resp. rodiče dítěte, si budou moci zvolit tvar příjmení zcela svobodně. 

Mgr. Sabina Čamdžićová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Sabina Čamdžicová Profilový obrázek
Mgr. Sabina Čamdžicová
advokát

Rádi vás provedeme
problematikou práva