Tzv. izolačka umožňuje zaměstnancům, kterým z důvodu karantény či izolace vznikl nárok na náhradu příjmu, získat příspěvek ve výši 370 Kč za každý kalendářní den (pozn. rozdíl mezi karanténou a izolací je dán samotným potvrzením onemocnění COVID-19, resp. u osoby v karanténě se pouze předpokládá, že se tímto onemocněním nakazila, neboť byla v kontaktu s osobou nakaženou, ale naproti tomu u osoby v izolaci je jisté, že se tímto onemocněním nakazila). Celkem lze však čerpat tento příspěvek pouze během prvních 14 dní trvání karantény. Pokud však součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne hranici 90 % průměrného výdělku zaměstnance, dojde ke snížení příspěvku. Vyplácet příspěvek bude zaměstnavatel automaticky bez specifické žádosti. Vyplacení příspěvku si ovšem bude moci odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nárok na příspěvek bude trvat nejdéle do 28. 2. 2022. Příspěvek bude příslušet podle tohoto zákona i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byla karanténa či izolace nařízena po 30. 11. 2021, a tato karanténa či izolace ještě trvala aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. 23. 12. 2021.

Mohlo by vás zajímat