V řízení péče soudu o nezletilé obecně platí, že podle § 467 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZŘS“) je pro řízení příslušný obecný soud nezletilého dítěte. Ust. § 4 odst. 2 ZŘS dále stanoví, že obecným soudem nezletilého je soud, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště.

Celý článek si můžete přečíst na Pravniprostor.cz.

Mgr. Sabina Čamdžicová