Tento článek od Mgr. Sabiny Čamdžičové se věnuje problematice účasti a zapojení nezletilého v civilním soudním řízení, konkrétně v řízení péče soudu o nezletilé, které se ho úzce dotýká a které má vliv na jeho budoucí život. Nezletilý není účastníkem řízení s plnou procesní způsobilostí a proto tato řízení a jeho participační práva vykazují mnoho odlišností od řízení, kterého se účastní pouze dospělí.

Článek publikovaný v Časopise pro právní vědu a praxi si přečtěte ZDE.

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Ke stažení

Článek v PDF 387 kB