Advokátní kancelář Toman a partneři nově poskytuje komplexních právní služby v oblasti cloud computingu ve veřejnoprávní i soukromoprávní (komerční) sféře, včetně právního poradenství v oblasti organizace veřejných zakázek či zakázek podléhajícím pravidlům MPO pro výběr dodavatelů.

Cílem služby je komplexní zajištění souladu služeb cloud computingu s právní úpravou, a to jak ze strany zadavatele, tak dodavatele a tím i z legislativního hlediska bezproblémového poskytování těchto služeb.

Od vytyčení a průběžné aktualizace legislativního rámce celé problematiky, přes zajištění smluvní úpravy právních vztahů vznikajících v rámci poskytování cloud computingu a další právní služby spojené s případným právním zastoupením dodavatelů, až po zajištění právní podpory a poradenství v oblasti organizace, zadávání a hodnocení veřejných zakázek a zakázek podléhajících Pravidlům pro výběr dodavatelů.

V případě zájmu lze také zajistit workshopy či školení na téma právní úpravy cloud computingu!

Jednotlivé služby:

Zajištění smluvní dokumentace – příprava kompletní smluvní dokumentace, průběžná validace plnění.

Právní zastoupení dodavatelů (poskytovatelů cloud computingu).

Vytvoření Legislativního rámce a Handoutu s výkladem relevantním pro danou organizaci (odlišná úprava pro OVS a soukromoprávní osoby).

Právní podpora při provádění zadávacích řízení na základě zákona o veřejných zakázkách nebo Pravidel Ministerstva průmyslu a obchodu pro výběr dodavatelů, včetně tvorby či revize návrhů a hodnocení nabídek.

Právní pomoc při zápisu nabídek a poptávek do Katalogu cloud computingu, až tento bude v provozu.

Právní školení a workshopy k problematice právní úpravy cloud computingu.

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Rádi vás provedeme
problematikou práva