Podpora podnikatelům v těžkých dobách koronaviru – ÚVĚR COVID a COVID II

Prostřednictvím programu „ÚVĚR COVID“ Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) mohli malí a střední podnikatelé do 250 zaměstnanců, ekonomicky omezení v důsledku vládních opatření proti šíření koronaviru, získat provozní financování v podobě bezúročných úvěrů od 500.000 Kč až do 15 mil. Kč. Na tento program má v několika nejbližších dnech navázat záruční program COVID II v objemu cca 30 mld. Kč určený pro 10.000 podnikatelských projektů.

Záruční program COVID II na podporu i menších podnikatelů již brzy na scéně

Úvěr dle programu ÚVĚR COVID měl sloužit na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob či na další provozní výdaje. Příjem žádostí o podporu skončil k 20. 3. 2020. Bylo podáno přes 4.000 žádostí. Program ÚVĚR COVID svůj účel splnil. ČMZRB nyní ve spolupráci Ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje pokračování programu s názvem COVID II., který bude dostupnější i menším podnikatelům. ČMZRB bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry poskytované komerčními bankami a přispívat na úhradu úroků. Nově bude možné získat podporu i do 500.000 Kč. Spekuluje se o 80% rozsahu ručení ČMZRB za úvěry komerčních bank v minimální výši 10.000 Kč, v maximální 15 mil. Kč. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, zejm. mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby.

Právní asistence u programu COVID II – jsme tu pro Vás

Víte, co získání záruky za úvěry dle programu COVID II obnáší a co pro to musíte udělat?

Pomůžeme Vám se získáním této záruky za provozní úvěr od komerčních bank dle programu COVID II.

Konkrétní parametry této formy podpory se připravují. Již brzy přineseme více informací…

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“