Zaměstnanci ve zdravotnictví a v sociální péči, kteří měli v rámci pravidelného testování zaměstnanců pozitivní antigenní test, ale nemají příznaky nemoci COVID-19, mohou chodit do práce i v rámci nařízené karantény. Toto pravidlo ale platí jen ve výjimečných případech, kdy zaměstnavatel nebude schopen bez těchto zaměstnanců dál zajišťovat péči o pacienty či klienty. Tito zaměstnanci musí mimo jiné na pracovišti nosit nepřetržitě respirátor, stravovat se odděleně od ostatních či omezit svůj pohyb po pracovišti a kontakty s ostatními lidmi na nezbytné minimum.