Kolega Jan Hrnčář podával v rozhovoru pro Českou televizi komentář k problematice zimní údržby chodníků a povinnostmi s nimi souvisejícími.

Otázka úklidu nebo zajištění zimní údržby je povinnost obcí. Nicméně ne na všech chodnících je povinnost zajišťovat zimní údržbu, existují určité výjimky. Neexistuje generální povinnost obcí zajistit na veškerých komunikacích údržbu ihned. Nicméně v situaci, kdy obec zjistí, že chodníky jsou zatížené projevy zimního počasí, měla by tak činit neprodleně.

Chodník jako takový není právně definován. Nicméně výkladově se vychází, že chodník se buď místní komunikace čtvrté třídy anebo je součástí místní komunikace. Ovšem ne každá cesta má charakter chodníku a ne každá cesta musí být povinně uklizená.

Pokud chodec na chodníku utrpí újmu, právní odpovědnost se posuzuje dle toho, zda je chodník považován za schůdný.

Pokud je chodec přesvědčen, že uklouznul v důsledku zanedbané údržby chodníku, nebo že se na chodníku vyskytla tzv. závada ve schůdnosti, tak by se primárně měl obrátit na městský nebo obecní úřad. Přičemž doložení toho, co mu vzniklo, ať už je to nemajetková újma na zdraví nebo majetková újma, by měl postižený doložit velmi podrobně s důkazy o samotné události, co se chodci stalo, zajistit si případné svědectví jiných osob atd.

Všem, kteří by chtěli získat hlubší pohled na tato témata, doporučujeme zhlédnout rozhovor, který začíná 14:42 hod. (v minutáži videa 10:10) na:
6. prosinec - Studio ČT24 | Česká televize (ceskatelevize.cz)